Fördjupade översiktsplanen för Norra Kråkberg har nu vunnit laga kraft

Översiktsplanen fungerar som ett underlag för Mora kommuns framtida planering. Därmed inte sagt att allt beslutat kommer förverkligas.
Läs mer på www.morakommun.se
 
På sida 50-72 i Granskningsutlåtande_anonymiserad.pdf  finns yttranden från enskilda samt Kommunens svar.
 
En kort sammanfattning för den som inte orkar läsa allt
 
 • Det är bara en idéskiss, inget planförslag, tack för alla synpunkter, de tar vi med oss till planprogrammet som kommer föregå detaljplanerna. I bägge dessa skeenden kommer ni också kunna ge synpunkter.
 • Vi hör att ni verkligen vill behålla rekreationsområden, det tar vi till oss.
 • En ny småbåtshamn är verkligen preliminär, så den tar vi bort från utkastet.
 • Begravningsplats är också preliminär, men mer trolig än småbåtshamn.
 • Vissa synpunkter handlar snarare om aktuella klagomål, som ska hanteras i andra processer än planprocessen. (Ex att folk har belamrat strandkanter på tomtmark så att det upplevs som hemfridszon, eller till och med utanför sin fastighetsgräns.)

0
  0
  Din varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butiken