Fäbodar

Den var också hemfäbod, belägen ca 5 km nordväst om Säs vid väg 70 mot Älvdalen. Bebyggelsen är idag uppdelad i tre grupperingar där den nordligaste är belägen utefter en stig, en bit in i skogen. Här går blandskogen tätt inpå husen. Den övriga bebyggelsen ligger alldeles intill vägen. De flesta är av fritidsstugekaraktär, men en del har fortfarande kvar ett äldre utseende.

Spjutmor, numera kallad Spjutmo, fäbod är en fd bolby (by som omfattar de egentliga gårdarna där jordägarna bo)r och den hade år 1539 tre skattebönder. Namnets förled kan vara spjut med beteckningen “gillerspjut för djurfångst” men snarare ingår väl det gamla gårdnamnet Spjut med efterleden mo, “tallhed”. År 1550 hade Spjutmo fyra skattebönder.

Spjutmo har varit bebodd i många hundra år. Spjutmo hade som de flesta hemfäbodar odlade marker, där spannmål såddes och skördades. Bakugnar i stugorna visar, att skörden förädlades till bröd.

Spjutmo har ett bra läge nära älven med dess fiskevatten och med landsväg inpå knutarna. Förr var allfarvägen en nackdel för fäbodfolket, då tattare och luffare drog fram där och hälsade på i fäboden. På 1800-talet gick landsvägen förbi Björka och Spjutmo närmare älven. Bälter Sven Ersson ändrade sträckningen, så att vägen kom längre österut. När man kom söderifrån hade man att passera en grind för att komma in på Spjutmodelen av vägen. Litet längre norrut fanns nästa grind, som visade, att nu var fäboden passerad. Spjutmobarnen sprang för att vara grindpojkar, när de hörde vagnshjul närma sig.

År 1845 fanns 4 hästar, 72 kor, 89 får och 71 getter i Spjutmo. År 1917 fanns 16 stugor i Spjutmo. Av dessa var 11 använda. Gårdarna hade tillsammans 35 kor. Spjutmo fungerade som hemfäbod till 1948-1949 och Skeri Rut Olsson var den sista, som skötte kor där. Hon började där vid 16 års ålder och såg efter korna. Hennes farfar, Skeri Lars Andersson, hjälpte henne första sommaren. Under tidigare somrar hade de inlejda pigor som skötte detta jobb. Anna Lång från Isunda var en av dem. Karin Brodin från Färnäs var också där. Sista pigan var Lund Anna Lindh från Kråktjittgardn i Kråkberg.

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butiken