Fäbodar

De i huvudsak sandiga ordarna i Kråkbergs by var magra och räckte inte riktigt till för att försörja de boende. Därför tillkom fäbodbruket så att man fick större betesområden för djuren, en absolut nödvändighet. Man skilde på hemfäbodar och långfäbodar för att effektivt kunna utnyttja betet under den relativt korta växtsäsongen.

SÄS var hemfäbod, belägen ca. 9 km norr om Kråkberg vid Säsån, som förbinder Sästjärn med Österdalälven. Fäboden brukades av byarna Östnor och Kråkberg. Den var en s.k. blandby där några bofasta samsades med fäbodgårdar. Idag är Säs populärt som fritidsboende men den bebos även av några bofasta. Läs mer…

SPJUTMO var också hemfäbod belägen ytterligare 5 km längre norr ut mot Älvdalen. Det var en utspridd fäbodvall med flera gårdsklasar, där den nordligaste låg efter en stig en bit in i skogen. Genom fäboden rinner en liten å som var av stor betydelse vid mjölkhanteringen. Det har även funnits fast boende i Spjutmo, enligt en gammal skattelängd från 1539 fanns det här tre skattebönder. Läs mer…

Vid både Säs och Spjutmo fanns odlade marker, där säd såddes och skördades. Bakugnar i stugorna visar att säden förädlades till främst tunnbröd. När kreaturen frampå sommaren skulle föras vidare upp till långfäbodarna tog man sig över älven uppströms Spjutmo vid ett ställe som kallades “Ferjö”. Folket rodde i båtar över tillsammans med de mindre djuren, korna vadade och väl ute på djupt vatten fick de simma efter båten. På västra sidan av älven kom man iland vid Gopshus by.

Långfäbodar

FAGERÅS var en långfäbod, som ägs av Kråkberg och Gopshus gemensamt. Fagerås  och ligger 5 km. väster om Gopshus. I slutet av 1800- talet rasade en stor skogsbrand och stora arealer skog brann ner. Fäboden är mycket gammal. Idag finns bara en av de gamla gårdarna kvar, tillhörig Gopshus. Alla Kråkbergsgårdar är rivna eller flyttade och av den ursprungligen öppna fäbodvallen finns inte mycket kvar.

SKARPHOL var också långfäbod bestående av en gård. Den var belägen vid Skarpolsbäcken ca.14 km väster om Gopshus. Idag finns ingen bebyggelse kvar i Skarphol som ligger på Korsnäs AB:s marker.

NYDALEN, belägen ca 4 km väster om Skarphol invid Nydalsbäcken, brukades också som långfäbod. Där fanns en gemensam fäbodstuga med tillhörande uthus som användes av flera gårdar i Kråkberg. Den tillhör nu Lundskogens samfällighetsförening och används som fritids- och jaktstuga.

SKORD, belägen norr om Blyberg har också varit en långfäbod till Kråkberg, men där slutade fäbodlivet i slutet på 1800-talet. Rester av några husgrunder och ett par gamla ängar, en gång tillhöriga bönder från Kråkberg, finns kvar idag.

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butiken