Fritid/Sport

Kråkbergs Båtlubb förfogar över två båthamnar. Kontakta batklubb@krakberg.se (070-6039020) för information eller båtplats.

Skålanhamnen
Plats för 37 båtar, belägen nedanför bystugan vid Orasjön. Liten isättnigsramp och gästbrygga finnns. Allt är skyddat av vågbrytare.

Kanalhamnen
Plats för 20 båtar, belägen i södra byn efter sandängskanalen. Isättningsramp för medelstora båtar.