Om byn

Kråkbergs Bystugeförening u.p.a. har sitt ursprung i en syförening som var livaktig redan på 1930-talet. Föreningens första stadgar är daterade den 23 april 1950. Själva bystugan saknades dock. Vid årsskiftet 1962/63 hade man lyckats få ihop så mycket pengar att man den 13 maj 1963 tog första spadtaget till en bystuga. Det tog ytterligare några år innan den till slut kunde invigas den 20 januari 1968.

Omkring år 1990 byggdes bystugan ut till det skick den befinner sig idag.

Föreningens ändamål är att bidra till att skapa förutsättningar för gemenskap och trivsel i Kråkberg. Dessutom skall föreningen slå vakt om byns historia och verka för bygdens kulturella utveckling.

Föreningen svarar genom byalaget för byns museiföremål och arkiv. Föreningen har en styrelse som består av följande personer:

Styrelsen
P-O Brandt, ordförande, Oståkersvägen 3, tel. 167 68 / 070-207 47 66.
[p-o.brandt@telia.com]
Mats Friberg, vice ordförande, Näsuddsvägen 189, 070-950 41 31
Anita Svensk, kassör, Sommarvägen 5, tel. 070-300 91 25
Jeanette Martinsson, ledamot, Kråkbergsvägen 41, tel. 070-446 76 01
Owe Hedlund, ledamot, Oståkersvägen 41, tel 070-624 16 66
Björn Hagelby, ledamot,  Oståkersvägen 31, tel. 104 92 / 070-333 43 65
Mia Holmberg, ledamot, Skålanvägen 11
Emma Juhlin, suppleant, Husåkersvägen 3
Anders Karlsson, suppleant,  Massbåkkvägen 7

Bystugan (www.krakberg.se/boka)
Jeanette Martinsson, föreståndare/uthyr, Kråkbergsv.41, tel. 070-446 76 01
Camilla Ericsson, vice föreståndare, Oståkersvägen 41, tel. 070-697 07 73
Bengt Olsson, vaktmästare bystugan, Oståkersv. 22, tel. 070-283 19 57
Bosse Wallin, Biträdande vaktmästare, Ålbergsvägen 23, 070-522 41 32

Minnesfonden
Margareta Lång, kassör, Sommarvägen 21, tel. 070-216 68 47
Eva Johansson, vice kassör, Skarinvägen 1, tel. 166 13

Byalaget
Margit Hielle, byombud i Hembygdslaget, Oståkersv. 19, tel. 147 74/070-368 53 05

Medlem i föreningen kan vara förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

Vill du bli medlem så sätt in 200 kronor på föreningens BankGiro 286-8743 eller

Swish till nummer 123 577 39 99
Märk betalningen med ”Medlem + namn och adress”

Vår integritetspolicy hittar du här: www.krakberg.se/integritetspolicy/