Historia

Trakten där Kråkberg ligger idag lockade ganska snart till sig människor i takt med att inlandsisens smältvatten skapade stränder lämpliga för bosättning. Området runt Orsasjön är därför ett av Dalarnas rikaste vad avser fornlämningar och de flesta fynden har skett längs den nutida strandlinjen vid normalvattenstånd, ca 162 m.ö.h

De många lösfynden från stenåldern berättar var man satt och tillverkade olika verktyg och fångstredskap såsom pil- och spjutspetsar, yxor, sänken, skrapor, borr, etc.

Boplatserna inom Kråkbergs marker har påträffats vid lågvatten eftersom de ligger något utanför den nuvarande strandlinjen. De påverkas därför kontinuerligt i takt med att stranden eroderas i samband med variationerna i vattenståndet genom reglering. De flesta fornfynden är så obetydliga till sin storlek att man oftast inte ens tänker på att de finns. Man kan dock urskilja skärvsten genom att den tydligt avviker från den omgivande sanden.

Dessutom har påträffats höggravar och järnframställningsplatser. Den mest spektakulära gravplatsen ligger på Ålbjär och innehåller fynd från yngre järnålder eller tidig vikingatid, ca 800 e. Kr.

I södra delen av Ålbjärsområdet, vid Gruvvägen där veterinärstationen är belägen, utgrävdes omkring år 1990 några skelettgravar från tidig medeltid.

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butiken