Om byn

Protokoll från samfälligheter och föreningar

Protokoll Bystugeförening styrelsemöte 2017-05-10
Protokoll Bjusetvägens vägsamfällighet årsmöte 2017
Protokoll Nydalsvägens samfällighet föreningsstämma 2017
Protokoll Kråkbergs bysamfällighet årsmöte 2017

Protokoll Kråkbergs bysamfällighet årsmöte 2020

Protokoll Nydalsvägens samfällighet föreningsstämma 2021