Kåjt of hope – till förmån för Barncancerfonden

Välkommen till Kråkbergs Kåjt of hope den 22 september!

Du kan gå, lunka, jogga eller springa supersnabbt. Alla kan vara med, liten som stor, ovan som van löpare. Tillsammans kan vi göra skillnad i kampen mot barncancer.

Vi ses vid hockeyplanen i Kråkberg. Det finns fyra sträckor att välja mellan: 700 m, 2,5 km, 5 km och 10 km. Se respektive lopp för starttid.

Anmälan på
700 m = vit
2,5 km = röd   bild  GPX (zip fil: Krakberg Trail 2.5k
5 km = gul       bild  GPX (zip) fil: Krakberg-Trail-5k 
10km = grön  bild GPX (zip) fil: Krakberg-Trail-10k
 
 
2.5km
5km
10km

Supersöndag med byaloppis

Midsommarfirandet är ju som bekant inställt även i år, men likt förra året fortsätter vi med samma upplägg på Supersöndagen med byaloppis och tipspromenad den 27/6 kl 10-13!

Det kommer att finnas frågor och loppisbord runtom i gårdarna i byn. Mer info och kartor kommer senare i våra kanaler.
Vi uppmanar deltagare att hålla avstånd till andra deltagare och ta med egen penna. Frågorna kommer sitta slumpmässigt utplacerade för att sprida ut deltagarna från start.

Vill du delta som säljare i byaloppisen så är kostnaden 100 kr och detta går oavkortat till byns ungdomsverksamhet.
Kontakta loppis@krakberg.se för anmälan och mer info.

Tipspromenaden har barn- och vuxenfrågor med fina priser i vanlig ordning.

 

Fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Mora tätort, där bla Kråkberg ingår. Granskningen pågår mellan den 7 juni – 31 augusti 2021

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att översiktligt planera den fysiska markanvändningen (användning av mark och vatten) i kommunen med ett långsiktigt tidsperspektiv fram till 2035. Kommunen ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Moras nuvarande översiktsplan antogs 2006 och delar av denna kommer att ersättas i och med antagande av den nya fördjupade översiktsplanen.

Riktlinjer för Kråkberg 
– Kråkbergs långa kontinuitet ska värnas.
– Värdefull jordbruksmark ska inte bebyggas med hänsyn till landskapsbilden.
– Det finns vissa möjligheter till förtätningar av bostäder, se karta.
– Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningen vad gäller, skala, volym och färgsättning.

Riktlinjer Norra Kråkberg
– Större delen av området bör detaljplaneläggas, även befintlig bebyggelse för att reda ut hur VA och väg ska anordnas och för att säkra allmänhetens tillgänglighet till stranden.
 Detaljplanering kan ske etappvis.
– En fördjupad naturvärdesinventering bör göras om område nära stranden berörs.
– Det kan behövas en arkeologisk utredning.
– Detaljplanen bör även utreda möjlighet till att anlägga småbåthamn.
– Hela området bör anslutas till det allmänt vatten- och spillvattennätet.
– Eftersom industriområdet är beläget vid infarten till Mora norrifrån men då det också kommer att ligga vid infarten till bostadsområdet ska industritomterna ha ett ordnat utseende.

Handlingarna finns tillgängliga på https://www.morakommun.se/fop
På sida 70 och framåt i FÖP Planförslag delområden.pdf finns mer info om Kråkberg och Norra Kråkberg

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen har lämnats in senast 31 augusti 2021

Stadsbyggnadsförvaltningen mora Orsa, Fredsgatan 1 2, 792 80 Mora eller via e-post plan.stadsbygg@mora.se.
Glöm Inte att ange ärendets diarienummer ”MK KS 2019/00366” i skrivelsen.

Kallelse årsmöte samfällighetsföreningen

Kallar dig som delägare i Kråkbergs bys samfällighetsförening

Kråkberg S:8 till ordinarie stämma i Kråkbergs Bystuga Tisdag 15 juni 2021 kl. 18.30

Ärenden enligt stadgar

Med anledning av rådande pandemi har årsmötet förskjutits även i år, det finns vissa lättnader aviserade från myndighet som ev. kan ske från 1 juni, dock är dessa inte helt klart att så kommer ske. Vi har ändock ett krav att årsmöten ska genomföras, dock något försenat enligt stadgar!

Regeringen har även skapat en tillfällig lag, där en person kan vara fullmaktstagare för flera personer, detta för att nedbringa antal personer på plats.

Vi planerar för vår bys samfällighet att vi genomför vårt årsmöte i bystugans stora sal, och med erfarenhet från tidigare årsmöten, så ska vi då kunna sitta utspridda med betryggande avstånd, så vi väl följer myndigheternas rekommendationer.

Välkomna

Styrelsen för Kråkbergs Bys Samfällighetsförening

Arbetskväll båtklubben 1 juni 18:00

Tid: Tisdag 1 juni kl 18:00

Vi vill gärna att ni tar med sop, kratta, spade, röjsåg, hammare, såg etc till arbetskvällen!

Följande arbetsuppgifter är föranmälda, fler uppgifter kan tillkomma till arbetskvällen, har ni egna förslag hör gärna av er innan arbetskvällen.

Skålanhamnen:
*Slyröjning
*Reparation flytbryggan
*Olja in bryggor
*Justera sjömärken
*Montering måsskrämmor
*Städa/Kratta grillplaster

Kanalhamnen:
*Slyröjning (tag med röjsåg ni som har)
*Olja in brygga

OBS, beroende på kvällens uppslutning så kan vi eventuellt behöva omfördela några av er mellan våra två hamnar.   
Och kom ihåg att bli avprickade av respektive arbetsledare.

Skötsel av bystugan vintertid

Under både sommar- och vintertid krävs skötsel av bystugan och dess områden. Vi fortsätter därför med den arbetspool som vi kört några säsonger där många hjälper till med bl.a. snöröjning och sandning runt bystugan. Arbetet består i att med snöskyffel och vår snöslunga ta bort snön närmast byggnaden och entréerna så att snön blir åtkomlig för traktorn som röjer planerna på fram och baksidan. Vid behov skall det också sandas framför dörrarna. Sand finns i sandförrådet.

Hjälp till med snöröjningen i poolen genom att anmäla er för ett eller flera pass. Är vi många som hjälps åt blir det inte så betungande för var och en.

Kika in vilka veckor som det än saknas på och anmäl er via www.krakberg.se/funktionar eller e-post: info@krakberg.se