Föreningsstämma Nydalsvägens samfällighetsförening

Föreningsstämma i Kråkbergs Bystuga tisdagen 5 oktober 2021 med Nydalsvägens samfällighetsförening kl 19.00 Ärenden enligt stadgarna, inkl. budget och debiteringslängd.

/ STYRELSEN