Vinnare årslotteri maj

Kråkbergs Bystugeförening dragningslista årslotteri maj 2019

1. Lott nr 34 400:- Kjell Rosenberg
2. Lott nr 140 150:- Maria Andersson
3. Lott nr 81 100:- Maria Bergkvist

Vinst avhämtas, efter överenskommelse, hos Anita Svensk telefon 0250-10900.
070-3009125

Föreningsstämmor Bjosets och Nydalsvägens

FÖRENINGSSTÄMMOR  i Kråkbergs bystuga Torsdagen den 25 april 2019

Bjosets vägs samfällighetsförening kl. 18.30
Ärenden enligt stadgarna
Stämmohandlingar hos Lars Morander
tel. 070-330 17 88

Nydalsvägens samfällighetsförening kl. 19.00
Ärenden enligt stadgarna, inkl. budget och  debiteringslängd
Stämmohandlingar hos  mats.karlsson@orsabesparingsskog.se
samt www.krakberg.se och www.gopshus.se
Registrering av röstberättigade från kl. 18.15

STYRELSERNA

Verksamhetsberättelse 2018 Nydalsvägen

Vinnare årslotteri april

Kråkbergs bystugeförening dragningslista årslotteri april 2019

1. Lott nr 67 400:-   Lennart Pettersson
2. Lott nr 171  150:-   Sara Andersson
3. Lott nr 107 100:-    Åsa Nilsson

Vinst avhämtas, efter överenskommelse, hos Anita Svensk telefon  0250-10900 eller 0703009125

Vinnare årslotteri Mars

Kråkbergs Bystugeförening dragningslista årslotteri mars 2019

1. Lott nr 145 400:- Mikael Mattson
2. Lott nr 99 150:- Otto Sinkovicz
3. Lott nr 201 100:- Hasse Eriksson

Vinst avhämtas, efter överenskommelse, hos Anita Svensk telefon 0250-10900,070-3009125

Vinnare årslotteri februari

Kråkbergs Bystugeförening dragningslista årslotteri Februari 2019

1. Lott nr 96 400:- Per Skogs
2. Lott nr 200 150:- Bengt Strid
3. Lott nr 184 100:- Freddy Roos

Vinst avhämtas, efter överenskommelse, hos Anita Svensk telefon 0250-10900, 0703009125

Kallelse till årsmöte 19/2 kl 19:00

Kråkbergs Bystugeförening U.P.A kallar alla medlemmar och intresserade till årsmöte i bystugan (puben) tisdagen den 19/2 2019 kl 19:00.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Möteshandlingar och upplysningar hos ordföranden, 070-207 47 66
Nya medlemmar i styrelsen är alltid välkomna, kontakta ordföranden eller maila intresse till info@krakberg.se.

Vi bjuder på fika. Efter mötet informerar Gubb-Olle om sitt projekt med bomärken i Kråkberg.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Styrelsen

Vinnare årslotteri januari

Kråkbergs Bystugeförening dragningslista årslotteri januari 2019

1. Lott nr 71 400:- Mait Lindh
2. Lott nr 42 150:- Krister Edlund
3. Lott nr 185 100:- Inga- Forsberg

Vinst avhämtas, efter överenskommelse, hos Anita Svensk telefon 0250-10900, 070-3009125

Vinnare årslotteri december

Kråkbergs Bystugeförening dragningslista årslotteri december 2018

1. Lott nr 167     1000:-   Kerstin Hammarbäck
2. Lott nr 203       500:-    Mikael Eriksson
3. Lott nr 185       200:-     Monica Lindgren
4. Lott nr 109        100:      Aina Slott

Vinst avhämtas, efter överenskommelse, hos Anita Svensk telefon  0250-10900, 0703 009125